Meet Our Team!

 
 
 
abigail.png

 

A B I G A I L P A R S O N S

SVP of Talent & Partnerships

 
ashley.png

 

A S H L E Y P O S I M O T O

SVP of Talent & Business Development NYC

 
Lauren.png

 

E M I L Y   D E L L

Talent Assistant & Social Media Coordinator

 
Lauren.png

 

L A U R E N   K A H L E R

Casting Director

 
Makena.png

 

M A K E N N A B E R N A D I N O

Cultivated Entertainment Intern

 
SOPHIA.png

 

S O P H I A L E P O R E

Executive Assistant & Talent Coordinator 

 
Steph.png

 

S T E P H A N I E   P E P P E R 

Talent Booker & Business Development Manager

 
YIMU.png

 

Y U M I X U E

Podcast Producer